I hetluften – Vattenfall en av de stora miljöbovarna!

23 juli 2009 at 8:47 e m (Ekonytt, Global uppvärmning, Vad kan jag göra för miljön?) (, , , , , )


Debattämne på regeringsnivå

Vattenfall, som ägs av den Svenska regeringen, har orsakat rubriker i Tyskland efter sjabbel med ett kärnkraftverk. Nu har Vattefall gått och blivit ett hett debattämne i Tyskland ända upp på regeringsnivå, där det troligen kommer att bli en sakfråga i valet och för många tyskar klingar det Svenska Vattenfall illa. Inte enbart för att man anser Vattenfall som en miljöbov när det kommer till kärnkraften, utan även för att nästan all el i Tyskland som Vattenfall producerar kommer från den värsta Co2 boven av alla, brunkolen. Många anser även att Vattenfall är en s.k. greenwasher med tanke på deras metod CCS ( Carbon Capture and Storage) där konceptet bygger på att avskilja Co2 från kolet och sedan lagra den i flytande form permanent under jord.

Vattenfalls vd Lars G Josefsson svarar på kritiken

I en artikel i Dn idag intervjuas Vattenfalls vd Lars G Josefsson, där han självkritiskt svarar på frågorna som berör kränkraften. Kritiken är befogad och det finns mycket att åtgärda. Allt är dock inte som det återspeglas i tidningar menar Lars vi är ett Svenskt företag i Tyskland. Förtroendet måste byggas upp igen både i Sverige och Tyskland, det kommer att ta lång tid men han tar det på fullaste allvar.

Fossila bränslekällor = minskad trovärdighet?

Att Vattenfall fortfarande använder sig av förlegade energikällor och inte ser till att gå i en grönare riktning rimmar illa med det Svenska ordförandeskapet i EU. Regeringen har visserligen kritiserat Vattenfall flertalet gånger men därifrån till att ta steget och följa upp med handling verkar långt. Om det Svenska ordförandeskapet i Eu ska tas på allvar kanske det kunde vara en ide att städa upp framför egen dörr, ett rent hus stärker integriteten.

Min fråga till Vattenfall

– Anta att brunkolet och uranet skulle ta slut idag, hur skulle Vattenfall agera då? I min värld måste det finnas en plan för ett så stort företag till att ställa om sin energikällsanvändning till en mer miljövänlig och troligtvis har Vattenfall redan en. Men anta att Vattenfall stod inför problemet att det inte längre fanns tillgång till någon av de fossila bränslen, vad skulle ske då? En snabb omställning är min gissning, för el vill alla ha och efterfrågan = pengar att tjäna.

Vad kan vi göra?

Så varför inte ställa om nu? Pengar. Hur kan vi visa för Vattenfall att vi ogillar deras agerande och för regeringen som är ägaren? Enkelt, eftersom allt handlar om pengar, byt elbolag omgående om du har Vattenfall och tala om varför. De verkar inte lyssna till våra ord, kanske kan de lyssna till våra handlingar.

Konsumenten styr, du styr!

/ Fr. A.

Källor:
Rapport

svd

Dn

Dn

Dn

Dn


Annonser

6 kommentarer

 1. Tage Fridolfsson said,

  – Anta att brunkolet och uranet skulle ta slut idag, hur skulle Vattenfall agera då?

  Tyvärr så kommer inte kol och kolväten att ta slut utan problemet är att jorden inte lyckas att absorbera CO2 i den takt som det produceras.
  Men det finns ett antal lösningar på detta jätelika problem t.ex
  -CCS men någon måste betala för detta genom högre energipriser
  -högre produktion av biomassa genom efektivare jord och skogsbruk, vilket innebär att extensivt jordbruk ersättes av intensivt jordbruk i länder som USA, Ryssland, Ukraina, Argentina, Canada och Afrika. Detta intensiva jordbruk måste få avsättning av sin produktion i form av bioetanol och biodisel. Vilket fodrar att importhinder i de rika länderna avveklas.
  -Byggnadsmaterial i form av betong och tegel ersätts med trävaror. Det skulle ge möjlighet för Ryssland att öka avhuggningen av sin skog utöver de 10% av den årliga tillväxten som unyttjas i dag.
  -Sparande av energi genom högre energipriser. Detta kommer att yterligare öka Vattenfalls övervinster, som kan användas för att betala av den svenska stadsskulden.
  -Ge incitament till jordbrukare i tropikerna att överge svedjebruk för att gå över till ”slash and char” (förbättra jordmånen genom att blanda in träkol i jorden på samma sätt som vissa indianstamar gjorde för länge sedan i Brasilien.
  -Ge incitament till jordbrukare att höja kolhalten i jorden år från år (skall naturligtvis kontrolleras av oberoende kontrollinstitut)
  -utveckla solenergi
  -utveckla vind och vågkraft om det kan göras med lönsamhet

 2. Fröken Arktis said,

  Hej Tage!

  Tack för din kommentar! Naturligtvis är det precis som du säger, om vi skulle förbruka den mängd av fossila bränslen, som vi idag vet finns tillgänglig i jorden, skulle jorden som vi idag känner den inte längre existera. En höjning av 6° skulle, som bekant, slå ut all form av syre-brukande liv och möjligen ersättas av något annat kanske inte. Oavsett spelar det människan vid den tidpunkten mindre roll, eftersom hon inte längre existerar.

  Kanske har vi redan förbrukat 2° målet med vår användning av fossila bränslen. Kanske ligger vi på gränsen och ser på medan vågskålen vippar fram och tillbaka, samtidigt som vi vet att om vi inte slutar nu kommer eventuellt de där 2 graderna att överstigas, varpå naturens krafter tar över och självmant accelererar den process som alla fruktar, mänsklighetens undergång.

  Jättebra och konkreta förslag som du lägger fram och de kan tillämpas inom många olika genrer! Dock vill jag inflika när det gäller CCS så finns det vissa komplikationer som inte är de mest hållbara, vilka involverar förvaringen av Co2 som hålls i flytande form under jord. I mångt och mycket likt argumenteringen med urantes slutförvaring. CCS är vad jag kallar för en nödlösning, det är en god lösning men inte den ultimata, vilken är att föredra.

  Men det som jag ville få fram, om än kanske inte i klartext, låt mig förtydliga det här. Om vi tittade genom ett par andra glasögon än de vi idag använder, om vi såg från en annan synvinkel. Synvinkeln, då vi fått beskedet från doktorn att vi måste ändra våra matvanor, sluta röka eller vad det kan vara, annars är det kistan som väntar. Den synvinkel som vi ser från, när vi inser och förstår att nu måste vi verkligen göra något. Nu får vi inte använda oss av mer fossila bränslen för då tippar vågskålen över, hur ser då planen ut?

  Hur startar processen med förnyelsebara källor och hur fort går överföringen, om det verkligen gällde? Frågan var naturligtvis hypotetisk med ett visst allvar. Den handlade inte om vad vi gör när brunkolet och uranet är slut. Den frågan är enkel, vi gör inte något för vi är alla döda. Nej, vad jag menade var, om vi bara för en sekund antog att vi inte fick använda oss av mer fossila bränslen för att tjäna pengar, bortsett från det faktum att det finns mer naturfyndigheter kvar, vilken form av energikälla skulle Vattenfall då använda sig av för att förmedla el till sina kunder och hur mycket resurser skulle omfördelas i riktning för att se den förändringen genomföras i vilken hastighet?

  Någon vis sa ”Om vi gör som vi alltid gjort får vi det resultat som vi alltid fått”. Vad jag försöker framföra är att vi alla behöver göra annorlunda än vi brukar.

  Mvh
  / Fr. A.

 3. Karl said,

  Kul att du hackar på det enda energibolaget i världen som arbetar hela tiden för att skapa koldioxid neutrala lösningar och som har en målsättning att bli helt koldioxid neutrala.

  Jag förstår dock att du gör det, dom är störst och därför är dom naturligtvis dessutom värst.

  I dagsläget har inget energibolag hållbara lösningar för att ersätta kolkraften och definitivt inte kärnkraften som är den mest effektiva energikällan tillgänglig just nu. Vindkraften ger för lite energi i förhållande till investering, det vi ska satsa på istället är att arbeta med att sänka konsumtionsnivåer av el överallt. Jag bävar inför all den kolkraft som kina kommer spotta ut där har vi ett betydligt större problem att grubbla över då den produktion troligtvis kommer att kunna mäta sig med nuvarande utsläpp i USA.

 4. Fröken Arktis said,

  Hej Karl!

  Hackar, hm tja så kan man kanske se det men det som jag främst var ute efter var en reaktion. Först efter något uppmärksammas kan det sedan födas en diskussion varifrån nya idéer kan frambringas.

  Det är helt riktigt att Vattenfalls vision är att bli koldioxidneutrala, dock först 2050 och deras ambition är att vara ledande inom miljöområdet. På deras hemsida skriver Vattenfall att de reducerat utsläppen till 1/3 och ytterligare 1/3 ska reduceras tills år 2030 och sista 1/3 tills år 2050. Jag tycker att det är bra att Vattenfall har en plan och att de ämnar följa den, men räcker det?

  För precis som du säger, Kina kommer troligen att matcha USAs Co2 utsläpp om inte andra mer effektiva och lönsamma energilösningar finns att tillgå. Vattenfall är ett av de största energibolagen och de har möjligheten att ta stafettpinnen och leda resterande marknad framåt mot en grönare tillvaro. För dessvärre tror jag inte att Kina i första hand tar det gröna, i dagsläget mer kostsamma och mindre lönsamma energialternativet för världens bästa, speciellt inte om västvärlden inte tagit ansvar för sin andel CO2 som vi genererat under senaste århundradet.

  Gällande själva tekniken kan jag inte hävda att jag är tillräckligt insatt i alla former av ny teknik som forskarna, just nu, utvecklar. Men jag vet att det finns tillgängliga tekniker, kanske inte idag, men om några år som bl.a. berör mer effektiva solceller i öknen, vilka skulle kunna vara ett alternativ. Kunskapen är stor om hur energikällor kan tillverkas och några stycken genier finns det säkert därute som sitter på både en och två bra idéer som skulle kunna tillämpas på marknaden redan idag.

  Världen skulle ha en bättre chans om stora företag som Vattenfall axlade en ännu tuffare ledarroll och ställde om till grönt i en snabbare takt, än idag planerat.

  Mvh
  / Fr. A.

 5. Karl said,

  Hej !

  Jag anser bara att det känns lite felaktigt att kalla Vattenfall för Miljöbov om man tittar på branschen i sin helhet. Det känns malplacerat att gå så långt som att kalla dom för en av dom ”stora” miljöbovarna, det är ett svenskt bolag som faktiskt lägger stor vikt vid miljömedvetenhet. Jag tycker att vi ska vara stolta över att ett svenskt bolag verkligen anstränger sig för att hitta och utveckla hållbara lösningar för el produktion.

 6. Fröken Arktis said,

  Hej igen Karl

  – Låt mig förklara min tankebana bakom. Jag medger att rubriken är lite i överkant att ta i men min avsikt var här att skapa en reaktion för att uppmärksamma att, även om vi gör saker för att förbättra miljön och har fastställda planer att agera efter, så är det tveksamt om dessa planer är tillräckliga. Debatten om Vattenfall var uppe i media och det kändes korrekt att lyfta upp ämnet till diskussion.

  Tanken var att det skulle utmana till att pressa dagens gränser ytterligare, än vad de är satta idag, och det gäller alla, inte enbart Vattenfall och regeringen. Men Vattenfall är ett av de stora bolagen och har en annan position än den enskilda individen att påverka, precis som regeringen har. Om det skapas goda ledare följer folket och ifrågasättande av folket skapar eftertanke hos ledarna.

  Miljöbov är egentligen inget felaktigt ord, Vattenfall är en miljöbov och det är jag med, eftersom min CO2 nivå inte = +/- 0, vår målsättning är densamma, att få CO2 = 0. Att säga att Vattenfall skulle vara miljövänliga i dagsläget är som att säga att en människa, som slänger papper i papperskorgen men plasten i naturen, är miljövänlig. Vattenfall är miljövänligare än många andra energibolag men ändå inte miljövänlig.

  Mvh

  /Fr. A.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: