Ekonytt – Sänk CO2-utsläppen, Australien röstar Nej!

13 augusti 2009 at 9:18 f m (CO2, Ekonytt, Global uppvärmning, Vad händer i världen?) (, , , , )


Världens största exportör av kol röstar nej till förslag att sänka CO2 utsläppen.

Australiens parlament röstade ned regeringens förslag  till att drastiskt minska CO2 utsläppen från 1 juli 2011. Nya förslag kommer att framläggas innan årets slut men många vill skjuta upp planen till nästa år, efter klimatmötet i Köpenhamn och efter USA har satt sina mål.

Australien är självt till 80% helt beroende av kolet som försörjningskälla när det gäller tillverkning av el och de har de högsta utsläppen per capita i jämförelse med övriga I-länderna, 5 ggr högre än Kina.

Vad väntar ni på?!

I mina öron låter det här helt osannolikt. Ett land, en kontinent som inte verkar ha förmågan och framförallt inte kurage nog att fatta sina egna beslut, sätta sina egna gränser och stå upp för sina egna beslut. Nej, bättre att vänta och se hur resten av världen gör i rädsla för att inte bryta normen? Jantelagen gäller tydligt mer än enbart i Sverige.

Väntans tider är förbi och det gäller oss alla, det är dags att handla NU. Australien vad väntar ni på? Tillstånd från forna ockupationsmakter? Är ni rädda för att sätta ribban för högt och bära fanan för miljön, i så fall vem skulle sörja det? Varför är rädslan för att göra det rätta, ta ansvar och leda världen framåt så stor?

/ Fr. A.

Källor:

Svd

Tv4

BBC news
Dn
Annonser

18 kommentarer

 1. T4E said,

  Det är bra att någon stannar upp och tänker till innan de tar viktiga beslut angående miljön. Global uppvärmning har blivit en religion, och hela debatten och de ”fakta” som presenteras för allmänheten är felaktig och manipulerad. Och Svensson orkar inte gå utanför vanliga mediakanaler ta reda på sanningen själv.

  GIVETVIS ska vi utveckla andra sätt att framställa energi och drivmedel än att använda olja, kol och andra fossila bränslen. Men det måste ske realistiskt, och inte med förhastade beslut baserade på felaktiga fakta.

  Lite mer om sanningen:

  http://www.petitionproject.org/

  http://www.youtube.com/profile?user=SverigeSjunker&view=videos&query=The+Man-made+Global+Warming+Hoax

 2. Fröken Arktis said,

  T4E

  – Visst kan det vara bra att stanna upp innan och tänka efter före världsomfattande beslut fattas, dock anser inte jag att det berör detta fallet. Det är tydligt att Australien inväntar resterande världens beslut innan man väljer att själva agera, en försiktighetsåtgärd javisst, nödvändig nej.

  Vad beträffar att fenomenet global uppvärmning = religion tar i alla fall jag bestämt avstånd från, likaså att global uppvärmning skulle vara en bluff. Skulle det senare visa sig att den globala uppvärmningen endast var en bluff och att vår värld med dess biologiska mångfald kommer att fortsätta att existera i dess nuvarande form i generationer framöver så är jag den första som erkänner att jag hade fel och gladeligen vill jag tillägga. Det finns sanningar som gäller i båda läger men faktum är att vissa sanningar tar vi fakta på och andra inte. Det är upp till var och en av oss att bestämma vad som är sanning för oss.

  Jag måste säga att du är antingen mycket modig eller endast dumdristig som uttalar dig om dina medmänniskor vilka du benämner ” Svensson” i sådana ordalag.

  Absolut att det ska fortsätta att forskas när det gäller nya former av energiframställning men det finns ingen anledning att vänta med att ställa om, då detta kommer att ta troligen längre tid än beräknat.

 3. T4E said,

  Titta på filmen på Youtube. Återkom sedan.

  Jag menade inget illa med termen ”Svensson”, det är bara ett sätt att benämna den största procenten befolkning i Sverige allmänhet.

  Klimatet har ALLTID ändrats. Den förändringen vi ser idag har inget som helst unikt över sig jämfört med andra förändringar bakåt i tiden.

  ALLA prover tagna från isar (inklusive den från Vostok som Al Gore använder sig av) bevisar det OMVÄNDA förhållandet mellan koldioxid och temperatur – dvs att det är temperaturen som driver upp halten av koldioxid i atmosfären, inte tvärtom som Al Gore och IPCC hävdar. Först går temperaturen upp, sedan flera hundra år senare går halten av koldioxid upp.

  Flera av de 2500 forskare som IPCC kallar ”majoriteten av forskare” har hoppat av eller tar idag avstånd från den teori som IPCC står bakom. Men IPCC behåller fortfarande deras namn på sin lista för att få tyngd bakom sin ”teori”.

  Den ena länken jag angav tidigare visar ett upprop som över 31 000 forskare skrivit under, där de tar avstånd från teorin om att det skulle vara människan och våra aktiviterer som ökar koldioxid i atmosfären. Det talas t.o.m. om en stämning mot Al Gore och IPCC för bedrägeri: http://www.youtube.com/watch?v=FfHW7KR33IQ

  Jo, global uppvärmning har blivit en religion i den meningen att de som ifrågasätter den (även med verifierade fakta) betraktas näst intill som syndare, eller att vara i allians med oljebolagen. Dessa ”kättare” tillåts inte heller komma fram i de stora mediakanalerna med nya teorier om klimatet som går emot religionsrörelsen.

  Men det är bra att du är beredd att omvärdera din uppfattning. Jag gjorde det efter att själv sökt reda på fakta från samtliga läger. Börja med en enkel sak, ställ dig denna fråga:

  Eftersom vi historiskt har haft 3-400 år långa perioder här på jorden, där temperaturen varit BETYDLIGT varmare än idag (eller varmare än det scenario IPCC:s värsta prognoser pekar på om människan fortsätter öka utsläppen av koldioxid), där isarna krympte, och vin kunde framställas t.o.m. i norra England – hur kund isbjörnarna överleva då?

  De är fortfarande kvar, eller hur?

 4. Magnus said,

  ”Absolut att det ska fortsätta att forskas när det gäller nya former av energiframställning men det finns ingen anledning att vänta med att ställa om, då detta kommer att ta troligen längre tid än beräknat.”

  Grejen är den att konsekvensen av att ”ställa om” nu trots att inte alternativ finns är att vår standard kommer att minska dramatiskt. Halveras eller mer vilket kommer att innebära att sjuka dör istället för att bli friska i vård mm. Ditt ordval är att ”det finns ingen anledning” till att inte ta ett så dramatiskt och dödligt fall i ekonomin. Jag anser att du därmed får anses närmsst morbid och varje politiker med din ståndpunkt borde röstas bort omedelbart!

  Det viktigaste är dock att man inte låter staten styra produktionen av energi. Det blir ett avskaffande av marknadsekonomi vilket alltid missgynnat miljön och kommer att göra det även nu.

  Marknaden är inte ond utan tvärtom det bästa vi har, intricit kopplad till frihet, demokrati och utveckling.

 5. Magnus said,

  Apropå 5 ggr högre utsläpp än Kina (per kapita antar jag). Australien har 10-15 ggr större BNP än Kina, och utsläpp per BNP är således minst dubelt så stort i Kina. Kina kommer att i utsläppsrättekonomi att tjäna på sina mest ineffektiva fabriker och kommer därför inte att söka rena dem — utan tvärtom låta dem vara forstatt ineffektiva — innan de får extremt väl betalt för att göra det, vilket planekonomiaktiga utsläppsrätter innebär att de då får — samtidigt som världens mest effektiva fabriker i väst tvingas att stänga.

  Det är klimatpolitik.

 6. Fröken Arktis said,

  T4E

  – Varför inte prova att stå för det som du skriver, du hade ett argument och om du inte menade något med det skulle du heller inte ha brytt dig om att uttrycka åsikten, eller hur.

  Visst kan jag vara beredd att omvärdera min uppfattning, om det framkommer extremt tunga bevis på att den globala uppvärmningen skulle ha avstannat eller inte kommer att gå i den bana som nu visas. Men därmed inte sagt att jag i detta läge ändrar min nuvarande ståndpunkt, nej.

  Om nu de som har uppfattningen att den globala uppvärmningen är en bluff inte önskar bli sedda som du benämner det ”kättare” då föreslår jag att det kan vara en god ide att sluta upp med att sprida den formen av terminologi gällande ståndpunkten.

  Ja, klimatet förändras kontinuerligt genom världshistorien det är forskarna ense om. Den kontinuerliga förändringen beror bl.a. på jordaxelns lutning och elliptiska bana och att den vid vissa tidpunkter i historien minskar, vilket medför att Europa utsätts mer för solens strålning än tidigare. Fenomenet kallas för Milankovic´-cykler.

  Ja, forskarna är oeniga i frågan global uppvärmning det var jag av uppfattningen att vi fastställt. Sen har det väl mindre betydelse hur många som tror på vad, det krävs fortfarande bara en Galileo som visar oss att jorden är rund.

  Frågan som jag ställer mig är inte huruvida en art överlever eller ej, det här handlar om mer än isbjörnar.

 7. Fröken Arktis said,

  Magnus

  – Visst har du rätt i att det är en komplicerad och kostsam process att ”ställa om” men det finns så många sätt att göra det på. Låt mig utveckla vad jag menade, jag sa inte att vi skulle ta första bästa alternativ, ej heller att all omställning skulle ske omedelbart men vi behöver börja nu. Väntar vi och gör ingenting tills dess att vi anser oss ha alla svaren kanske det är för sent att göra något alls.

  Jag måste säga att det är väl för väl att jag inte är någon politiker 😉

  Vad gäller monopol och att staten ska styra allt är vi överens, fri konkurrens gynnar ekonomin. Marknaden är definitivt något av godo, utan den och diplomatin skulle mänskligheten slagit ihjäl varandra för längesedan.

  Siffran 5 ggr högre per capita är tagen från SvD, men du har säkert rätt i dina beräkningar. Själv är jag inte så pass insatt så att jag känner att jag kan uttala mig i den frågan. Men det är en tragisk utveckling att Kina med sina undermåliga fabriker kan släppa ut föroreningar och samtidigt tjäna pengar på det. Som konsumenter får vi nog vara lite mer vaksamma på vad det är vi köper.

 8. Theodor Adolfsson said,

  Australien målas upp som en större spelare än vad det är. Befolkningen är 15 gånger mindre än USA:s och 60 gånger mindre än Kinas. Att de vill vänta in större utsläppare innan de tar beslut är nog ingen katastrof för klimatuppgörelserna, även om de förstås skulle kunna ha blivit ett mindre föregångsland.

  Vad gäller de antropogena klimatförändringarnas vara eller icke vara så bildar man sig rimligtvis en uppfattning genom att se på forskarläget och inte undfalla till konspirationsteorier om sammansvärjningar. Det är upp till klimatskeptikerna att publicera sig i vetenskapliga tidskrifter istället för på youtube. Problemet för dem är förstås att det krävs att man har hållbara argument om man ska kunna delta i den vetenskapliga debatten. Eftersom detta saknas så får man nöja sig med att försöka måla upp forskarsamfundet som korrupt, vilket är ett starkt varningstecken på att man är pseudovetenskapligt inställd till frågan.

 9. Fröken Arktis said,

  Theodor

  – Nej, det är så sant att det inte är någon katastrof att Australien väntar men jag finner det tråkigt att alla parter tycks vänta på den andre att ta första steget framåt och sätta första ribban istället för att faktiskt ta steget. Någon kommer ju trots allt att bli den som tar första steget. Kanske är jag bara otålig av naturen men jag vill se någon agera istället för att gå som katten runt het gröt.

  Kan bara instämma i ditt resonemang, väl uttryckt!

 10. T4E said,

  ”- Varför inte prova att stå för det som du skriver, du hade ett argument och om du inte menade något med det skulle du heller inte ha brytt dig om att uttrycka åsikten, eller hur.”

  Men herregud – vad pratar du om?? Jag står vad vad jag skriver, och jag har bemödat mig att ta reda på fakta alternativa vägar än via den kontrollerade mediecircusen. Vad menar du med att jag inte står för vad jag skriver???

  ”Visst kan jag vara beredd att omvärdera min uppfattning, om det framkommer extremt tunga bevis på att den globala uppvärmningen skulle ha avstannat eller inte kommer att gå i den bana som nu visas.”

  Bevisen finns, och har funnits hela tiden. De är dessutom otroligt tunga. Så börja omvärdera, om du kan ta in de fakta som finns.

  Problemet är bara att IPCC med anhang har andra agendor än att presentera omanipulerade data som visar den verkliga klimatförändringen som sker. Har du sett på filmen än som jag länkade till? Det är en saklig presentation av de fakta som funnits hela tiden, och forskare som tidigare varit bland de 2500 i IPCC ”stall” men lämnat dem uttalar sig om hur dessa fakta förvrids.

  IPCC anhängare talar om konsensus bland forskare, vilket är ren humbug. Problemet är inte att de som går emot IPCC:s fabricerade idé inte VILL bli sedda – de TILLÅTS inte komma fram i mainstream media! Varför tror de väljer att stämma Al Gore och IPCC? Jo, för att få sin röst hörd.

  ”Ja, klimatet förändras kontinuerligt genom världshistorien det är forskarna ense om.”

  Förutom IPCC då, som försöker få klimatförändringen att framstå som att det är mänsklighetens fel. Att man dessutom manipulerar mätvärden så t.ex. den sedan länge vedertagna ”Mideval warm period” fullständigt försvann från sina grafer i det berömda ”hockey stick”-debaklet (som de sedan droppade som en het potatis) talar sitt eget tydliga språk.

  ”Ja, forskarna är oeniga i frågan global uppvärmning det var jag av uppfattningen att vi fastställt.”

  Forskare är ALLTID oeniga. Det ligger i vetenskapens natur att man ifrågasätter, men detta är något som IPCC sedan några år försöker sätta ur spel. Det är inte bara så att ”forskare är oense” om global uppvärmning – det är faktiskt så att en förkrossande majoritet av forskare hävdar att global uppvärmning pga av mänskig aktivitet är ren goja. Därav 30 000 forskare, varav 9000 PhD som planerar att stämma IPCC.

  Jag frågar igen – har du tittat på filmen jag länkade till? Kommentarer?

 11. Fröken Arktis said,

  T4E

  – Ursäkta min otydlighet, det jag syftade till var din attityd om människor som du benämnde ”Svensson”. Man kan inte först hävda något om människor och sedan i nästa sekund säga att man inte menar något med det. Antingen tycker man något eller inte.

  Ok, ta inte det här fel men nu måste jag skoja lite med dig och kalla dig pastorn 😉 för i mina öron låter det som att du predikar. Varför är du så nödgad till att försöka omvända mig och eller andra? Du har ju presenterat ditt material varför inte låta oss bilda vår egen uppfattning?

  När det gäller fakta som presenteras i youtube filmer tar jag den med en nypa salt, jag föredrar att få min information i form av vetenskapligt erkända publikationer.

 12. T4E said,

  Svenssons kallade jag den grupp av människor som sväljer med hull och hår det som sägs i media i sådana här eller liknande frågor. De som inte ”orkar” eller är tillräckligt engagerade att ta reda på fakta, utan bara vid fikarasten återupprepar ”att forskarna sagt ‘global uppvärmning'”.

  Jag ändrade inte ståndpunkt om dessa människor, jag förklarade bara varför jag kallar dem Svenssons – inget jag själv hittat på, eller använder i nedvärderande syfte – det är en etablerad term när man pratar statistik i vanligt vardagstal om en grupp som hamnar inom medeltalet. Och det är för just dessa människor som media nästan dagligen presenterar sin skräckpropaganda om stigande havsnivåer, svält, klimatflyktingar och annat elände.

  ”Ok, ta inte det här fel men nu måste jag skoja lite med dig och kalla dig pastorn för i mina öron låter det som att du predikar.”

  Du får gärna tycka att jag predikar. Men nu är det inte JAG som har en blogg i ämnet, utan jag kommenterar på DIN blogg, så vem som är den största pastorn låter jag vara osagt.

  ”Varför är du så nödgad till att försöka omvända mig och eller andra? ”

  Ett av de vanligaste argumenten man möts av när man argumenterar med de som tror på denna moderna religion, och man kommit ungefär så här lång i debatten….

  Ärlig talat bryr jag mig inte om du omvänds eller inte. Blir bara så förundrad över hur människor som är så engagerade så de t.o.m. har en blogg i ämnet kan negligera fakta i så stor utsträckning. Det roliga i sammanhanget är det att det är exakt samma fakta och data som du baserar *din* uppfattning på, bara det att de är omanipulerade.

  ”När det gäller fakta som presenteras i youtube filmer tar jag den med en nypa salt, jag föredrar att få min information i form av vetenskapligt erkända publikationer.”

  Så, så – nedvärdera nu inte en film på youtube bara för att den finns på youtube. Detta är en dokumentär med världens ledande klimatforskare och oceanografer producerad för TV. Medverkande är personer som varit chefredaktörer på de institutioner du kallar ”vetenskapligt erkända publikationer”. Så jag föreslår att du tittar på den, och sedan söker vidare i ämnet. Du må ha många ursäkter till att inte se den, men att den ligger på youtube är inte en av dem.

  Du säger att du är beredd att omvärdera din uppfattning om det finns starka bevis som pekar på motsatsen, men du kan inte ens dra dig så långt att du ens vill titta på bevis som går emot din uppfattning?

  På mig låter det som att du är lite rädd, faktiskt. Du kanske har hängt upp ditt liv lite väl mycket på detta – tänk om allt du står för på denna sida skulle råka visa sig vara fruktansvärt fel?

 13. Fröken Arktis said,

  T4E

  Hm, ok jag vet faktiskt inte vad det är som du vill få ut av den här diskussionen förutom att göra din röst hörd. Och som jag sa tidigare, jag har hört din åsikt och säkert andra med som läst detta inslag. Vad mer är det som du vill?

  Argument som ”du låter rädd” hörs ofta när en person inte har något av tyngre värde som skramlar i börsen. Jag hänvisar till mitt tidigare uttalande i mitt första svar, om det visar sig att jag och många med mig har fel har jag absolut inget emot att erkänna det, det gör jag mer än gärna för det innebär att det finns en värld för generationer att komma att växa upp i.

  För vetskap så har jag sedan tidigare redan sett ett par av dessa filmer men fann dess innehåll vara av mindre substans, de endast skrapar på ytan och utelämnar viktiga faktorer. Visst är ifrågasättande viktigt men en av de viktigaste frågorna att ställa sig är vem som har mest att vinna på vad och vid vilken tidpunkt i historien.

  Om du nu känner så starkt för att diskutera detta ämne som du tagit upp – den globala uppvärmningens vara eller icke vara, varför startar du inte din egen blogg istället?

  Jag tror att det är dags att vi sätter punkt för den här diskussionen och helt enkelt vara överens om att vi är oense.

 14. T4E said,

  Ahh…så bara för att du sett tidigare filmer som du anser har ”mindre substans” så stannar du där du är och tar inte in nyare rön. Bra. Ner med huvudet i sanden och fortsätt jobba med din blogg.

  ”Om du nu känner så starkt för att diskutera detta ämne som du tagit upp – den globala uppvärmningens vara eller icke vara, varför startar du inte din egen blogg istället?”

  Varför skulle jag göra det? Det finns 100 000-tals bloggar i ämnet, och i motsats till många andra vet jag att jag inte skulle ha något att tillföra till det den redan stora och snabbt växande skara forskare inte redan lyft fram. Fråga dig istället varför du har kommentarsfunktionen aktiverad på din blogg, när du inte vill ta konsekvenserna av att den finns.

  ”Sätta punkt för diskussionen” är typiskt för religionsanhängarna när hårda fakta börjar tas med i desamma, vilket för övrigt även tas upp i filmen. Du har investerat ditt anseende väldigt tungt i debatten med miljöriktiga skor, källsortering och annat i en ambitiös blogg, så det är fullt förståeligt (och mänskligt) att du inte vill se den bubblan spricka. Inget ovanligt med det.

  Jag har inget problem med att vi är oense. Att vara oense är det som gör en diskussion rolig och intressant. Det jag finner roande i denna lilla diskussion är din ovilja att ta in nya etablerade fakta bara för att de går emot din övertygelse. *Jag* har omvärderat mina åsikter i den här frågan, inte bara sagt att jag skulle kunna göra det. Öppet sinne är en bra sak att ha ibland.

  Jag ger det ca 1-2 år, om jag får gissa. Då har klimatskräck-artiklarna i tidningarna blivit vardagsmat och tjänat ut sin roll. Då behöver media nya ”fantastiska” rubriker, och varför inte lite ”Global uppvärmning en bluff – Al Gore av med Nobelpriset”?

  Vi har ju sett det hända förr….

 15. Fröken Arktis said,

  T4E

  Fortsätt du diskutera, jag väljer att lägga min tid på bättre saker än en diskussion som inte leder någonstans.

 16. T4E said,

  Tja, att den inte leder någonstans beror ju helt och hållet på dig.

  Hittills är det bara en av oss som kommit med exempel och länkar till de nya fakta i klimatfrågan som finns, och som nu backas upp av en avsevärt större skara forskare än den som fortfarande tror att CO2 höjer temperaturen på jorden.

  Hela den kritiska kärnan i teorin om global uppvärmning har skjutits i sank och ni reagerar inte ens på det? Eller rättare sagt, vill inte ens ta del av det. Fantastiskt, måste jag säga.

  Bara på den här lilla korta ordväxlingen framgår med pinsam tydlighet att du inte alls är beredd att omvärdera dina åsikter, det är bara tomt prat att ta till i inledning av en diskussion.

 17. Miss Dramaqueen said,

  Det är synd att de inte vågar bry sig..så grymt synd!!

 18. Bertil Mark said,

  Jag har nyligen sett ett stapeldiagram men jag minns tyvärr inte var. Diagrammet visade ländernas CO2-utsläpp per capita. USA låg , tätt följt av Australien i topp. Indien och Kina låg här på väldigt låga siffror. Detta betyder ju rimligtvis att varje enskild människa måste försöka minska sitt lands utsläpp. Kan man inte göra det på det personliga planet, får man istället använda sin energi till att påverka dem som orsakar utsläppen på nationell bas. Säg bara inte att ”det går inte”. Ställ gärna frågan till nästa SUV-ägare du möter varför han köpt en sådan bil för att bara ta ett litet exempel.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: